Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Kariéra

Benefity

Dbáme o spokojenost našich zaměstnanců, proto jim poskytujeme tyto nadstandardní výhody:

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění

Nabízíme příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, přičemž oba dva příspěvky je možné čerpat zároveň.

a Příspěvek na volný čas

Příspěvek na volný čas čerpáte formou Flexi Passů. Vybírat můžete z nabídky vzdělávacích, rekreačních, relaxačních, sportovních, kulturních a zdravotních programů v síti dodavatelů po celé ČR.
Dále Vám nabízíme:

Stravenky

Příspěvek na stravné poskytujeme formou papírových poukázek ve výši 80 Kč za každý odpracovaný den.

Dovolená navíc

Délka dovolené činí 5 týdnů, tedy 1 týden na rámec stanovený zákonem.

Sick Days

Během roku můžete čerpat až 3 dny placeného volna určeného pro případ začínající nemoci, nevolnosti nebo jiné náhlé indispozice, aniž byste museli čerpat svoji dovolenou.

Placené volno navíc

Mimo zdravotního volna a dovolené poskytujeme vždy jeden den placeného volna na mimořádné události jako je stěhování, účast na vlastní promoci nebo doprovod dítěte první den do 1. třídy ZŠ.

Pružná pracovní doba

Máte možnost si volit začátek a konec pracovní doby, která činí 37,5hod do týdne.

Odměny k významným životním a pracovním výročím

Vážíme si Vás, našich zaměstnanců, a ty, kteří dlouhodobě spojují svou kariéru s naší společností, oceňujeme u příležitosti jejich významných pracovních výročí finanční odměnou.

Podpora rodin s malými dětmi

Příspěvek formou sponzorského daru pro mateřskou školku je určen všem zaměstnancům, kteří mají dítě od 3 do 5 let. Možnost Home Office.

Nadstandardní zdravotní péče

Uvědomujeme si hodnotu zdraví a spokojenosti našich zaměstnanců, a proto všem nabízíme Program nadstandardních zdravotních služeb, Dny zdraví a další doprovodné akce a programy zaměřené na zlepšování a udržování zdraví.

Slevy u vybraných společností

Všichni zaměstnanci mohou čerpat slevy u dalších společností, které s NET4GAS spolupracují. V portfoliu se nachází spousta firem z různých oblastí podnikání – internetové obchody, mobilní operátor, prodejce vozů, obchody s IT technikou a mnoho dalších.

Možnost růstu a vzdělávání u nás

Baví nás v NET4GAS pracovat a zlepšovat tím naše okolí

Pečujeme o své zaměstnance od prvního setkání. Od chvíle, kdy nám zašlete svůj životopis, po dobu výběrového řízení, nástupu a celého působení v NET4GAS – neustále pracujeme na Vašem rozvoji. Rozvoj zaměstnance chápeme jako příležitost k osobnímu a odbornému růstu.

Po nástupu do NET4GAS

 • se zúčastníte společně s dalšími novými kolegy Orientačního dne, během kterého se seznámíte s naší společností
 • s Vámi sestavíme adaptační plán na zkušební dobu
 • pojedete na exkurzi po našich provozech, seznámíte se s novými kolegy a budete mít možnost „na živo“ vidět kompresorové a předávací stanice a další unikátní technologie

Během Vaší kariéry v NET4GAS

 • pro Vás každoročně připravujeme rozvojové plány zohledňující vaše preference, cíle a náplň práce
 • pro Vás organizujeme interní a externí školení:
  • povinné legislativní akce
  • odborné vzdělávací akce (tuzemské a zahraniční odborné konference, semináře, workshopy)
  • otevřené kurzy soft skills, zaměřené na osobnostní rozvoj
 • oblíbené jsou i programy jízdy pro řidiče referenty tzv. drive safe programy, informační a diskusní bloky zaměřené na odborná témata a představení činnosti jednotlivých úseků

Kariérní růst a rozvoj v rámci NET4GAS

Při obsazování manažerských pozic hledáme vhodné uchazeče nejdříve uvnitř naší společnosti a pro nejtalentovanější zaměstnance připravujeme komplexní rozvojový program Panda (Program rozvoje a ideNtifikace Dlouhodobého potenciAlu).

Program rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, manažerské dovednosti a obsahuje také moduly zaměřené na time-management, stress management nebo zvládání konfliktů, dále rozvíjí tvrdé dovednosti např. v podobě finančního řízení firmy nebo projektového řízení.