Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Kariéra

Benefity

Dbáme o spokojenost našich zaměstnanců, proto jim poskytujeme tyto nadstandardní výhody:

Penzijně-pojistný program

Zaměstnanci společnosti NET4GAS, s.r.o. získali od roku 2008 možnost rozhodovat o rozložení příspěvku zaměstnavatele do penzijně-pojistného programu ve výši 1 266 Kč měsíčně mezi penzijní připojištění a životní pojištění.

Poukázky Flexipass / Multisport

Podle sjednaných pravidel Kolektivní smlouvy má každý zaměstnanec možnost odběru poukázek Flexipass a / nebo Multisport v hodnotě od 6 800 Kč až do maximální hodnoty 15 600 Kč za kalendářní rok. Poukázky jsou atraktivní cestou, jak poskytnout příspěvek na volný čas všem, bez ohledu na preference pro jeho trávení. Možnost volby ve více než 30 000 provozovnách po celé České republice dává jistotu, že si vybere úplně každý.

Podpora rodin s malými dětmi

Zaměstnanec má nárok na podporu formou sponzorského daru příslušnému předškolnímu zařízení pro dítě od 3 do 5 let. Sponzorský dar bude vyplácen v měsících únoru/březnu na příslušný školní rok na základě předložení dokladu o přijetí a docházce dítěte do předškolního zařízení od září předešlého kalendářního roku a na základě podepsané smlouvy o sponzorském daru ve výši 1000 Kč na dítě a měsíc školního roku.

Stravenky

Příspěvek na stravné poskytujeme formou papírových poukázek ve výši 100 Kč za každý odpracovaný den. Z této hodnoty hradí zaměstnavatel 66 Kč.

Dovolená navíc

Délka dovolené činí 5 týdnů, tedy týden nad rámec stanovený zákonem.

Sick Days

Během roku můžete čerpat až 3 dny placeného volna určeného pro případ začínající nemoci, nevolnosti nebo jiné náhlé indispozice, aniž byste museli čerpat svoji dovolenou.

Placené volno navíc

Mimo zdravotního volna a dovolené poskytujeme vždy jeden den placeného volna na mimořádné události jako je stěhování, účast na vlastní promoci nebo doprovod dítěte do 1. třídy ZŠ.

Pružná pracovní doba

Je na vás, našich zaměstnancích, jak si rozložíte svou pracovní dobu, která činí 37,5 hod do týdne. Máte možnost si volit začátek a konec pracovní doby. Nicméně pro pražské zaměstnance platí povinnost být na pracovišti od 9 do 15 hodin, respektive do 14 v pátek.

Odměny k významným životním a pracovním výročím

Vážíme si vás, našich zaměstnanců, a ty, kteří dlouhodobě spojují kariéru s naší společností, oceňujeme u příležitosti jejich významných a pracovních výročí finanční odměnou.

Home Office

V určitých případech můžete využít možnosti pracovat z domova.

Nadstandardní zdravotní péče

Uvědomujeme si hodnotu zdraví a spokojenosti našich zaměstnanců, a proto všem nabízíme Program nadstandardních zdravotních služeb, Dny zdraví a další doprovodné akce a programy zaměřené na zlepšování a udržování zdraví.

Slevy u vybraných společností

Všichni zaměstnanci mohou čerpat slevy u dalších společností, které s NET4GAS spolupracují. V portfoliu se nachází spousta různých oblastí podnikání – internetové obchody, mobilní operátor, prodejce vozů, obchody s IT technikou a mnoho dalších.