Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Kariéra

Senior specialista - Majetkopráv. vypořádání a povol. staveb

NET4GAS je výlučným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice.

Popis pracovní pozice:

 • Samostatné vedení agendy veřejnoprávního a majetkoprávního vypořádání v rámci projektu
 • Spolupráce s projektovými manažery po celou dobu projektu, zajišťování vstupních údajů pro tvorbu projektovému manuálu, harmonogramu projektu a interních dokumentů
 • Spolupráce s dodavateli veřejnoprávní a majetkoprávní přípravy projektu, řídící, kontrolní a evidenční činnost
 • Spolupráce při zadání studie proveditelnosti a jejím vyhodnocení

Zajištění – samostatně nebo ve spolupráci s dodavatelem:

 • stanoviska EIA k připravovanému projektu
 • vydání potřebných povolení pro výstavbu a užívání staveb, zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení zkušebního provozu a kolaudace vč. příslušného projednání
 • vydání stavebního povolení vč. příslušného projednání
 • dalších povolení potřebných pro realizaci stavby - např. povolení ke kácení mimolesní zeleně, povolení připojení komunikací
 • zanesení plánovaných tras plynovodů do územně plánovacích dokumentací, vyhodnocování změn ÚPD s ohledem na plánovaný rozvoj
 • vlastnického práva k pozemkům – zadávání posudků, geometrických plánů, zpracování, projednání, uzavření smluv kupních, vklad do KN
 • práv odpovídajících věcnému břemeni, uzavírání smluv o zřízení VB, vklad do KN
 • vyvlastnění pozemků a omezení vlastnického práva
 • nájemních / pachtovních smluv potřebných pro realizaci stavby
 • Ostatní činnosti majetkoprávní přípravy stavby, zejména komunikace s katastrem nemovitostí, vlastníky pozemků a dalšími subjekty, zajištění evidence majetkových práv a práv odpovídajících věcnému břemeni v databázi evidence majetkoprávní přípravy a SAP, aktualizace údajů, zajištění úhrad dle uzavřených smluv – interní pokyny a spolupráce s účtárnou
 • Spolupráce při vyjadřování ke stavbám třetích stran, přeložek plynárenského zařízení a připojování zákazníků k přepravní soustavě

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ/SPŠ technického, právního, ekonomického směru
 • min. 5 let praxe
 • anglický jazyk - komunikativní znalost
 • flexibilita, dobrá komunikace, týmovost
 • velmi dobrá znalost MS Office, znalost GIS a IS SAP výhodou
 • výborná orientace v oblastech stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, energetického zákona, katastru nemovitostí, občanského zákoníku, zákona o oceňování majetku a souvisejících předpisů
 • znalost oblasti inženýringu
 • znalost procesů tvorby a administrace smluv
 • řidičský průkaz B – aktivní řidič

Útvar:

Majetkoprávní vypořádání a povolování staveb

Nadřízená pozice:

Senior manažer

Místo výkonu práce:

Praha 4

Datum nástupu:

dohodou

Co Vám nabízíme?

 • zázemí úspěšné energetické společnosti
 • nadstandardní spektrum zaměstnaneckých benefitů
 • zaměstnanecký poměr na dobu určitou (do r. 2021/2022)

Zasílejte, prosím, své životopisy v českém jazyce.

Kontakt

NET4GAS, s.r.o.
Simona Holečková
Na Hřebenech II 1718/8
140 21  Praha-Podolí
Česká republika